Barnets madrass er en viktig del av barnets sovemiljø. Madrassen til spedbarnet bør ikke være slitt, gammel eller myk. Vi anbefaler at madrassen er ren og at den er relativt hard slik at barnet ikke kan risikere å få nesen gravd ned i madrassen dersom barnet snur seg over på magen.

Grunnen til at vi ikke anbefaler brukte madrasser er todelt: Rester fra gammel babyoppkast e.l. kan gi en bakterieflora som barnet kan puste inn hvis det ligger på magen. Innpustede bakterier kan gi immunstimulering i luftveiene med feberstigning og forstyrrelser i åndedrettsreguleringen. Død kan da bli et mulig resultat. En gammel madrass som ikke er vasket på 60 grader og som ikke har et vaskbart trekk over seg er ikke bra med hensyn til at gulp, urin og avføring gir gode vekstvilkår for bakterier. Hvis man vil bruke en brukt madrass kan man ha et vanntett, vaskbart trekk rundt madrassen for å hindre at barnet puster inn bakterier. Pass imidlertid på at madrassen ikke for slitt eller myk. Hvis det er tilfelle bør du kjøpe ny madrass.
En studie fra Skottland viser at krybbedød-risikoen er tre-doblet dersom barnet bruker en brukt madrass, eller 8-doblet dersom barnet har fått en brukt madrass fra en annen familie.

Landsforeningen uventet barnedød har ikke gått ut med anbefalinger som retter seg mot en spesiell type madrasser; vi har ikke grunnlag for å hevde at fjærmadrasser er bedre enn skumgummi eller omvendt. Det viktigste er at madrassen er ren og fast, og at man forholder seg til de andre kjente forbyggende tiltakene for å bidra til redusert risiko for krybbedød. Det er når flere risikofaktorer får virke sammen at risikoen blir

Klikk for å se kun bildet

    Du kan bestille ved å klikke her!

farefull.

Et meget godt alternativ som både er komfortabel og fast, og har avtagbart og vaskbart trekk er Minikid.