Nå leverer vi senger fra Negård møbelfabrikk !

I 1949 startet Ole N. Negård, sammen med sin kone Margot, opp firmaet Ole N. Negård Snekkeri. Firmaet ble registrert i 1953, og i 1986 ble det gjort om til AS under

Klikk for å se kun bildet

             Empir Honningbeiset

navnet Ole N. Negård Møbelfabrikk AS.
Bedriften har hele tiden hatt tilhold samme sted på Storås, med flere utbygginger gjennom tidene, og har i dag ca 2000 kvadrat med produksjonslokaler.

Datteren Walborg Vullum har vært med i bedriften fra barnsben av og i 1994, da Ole N. Negård gikk av med pensjon, overtok svigersønnen Jon Vullum som daglig leder.
Walborg og Jon Vullums to sønner, Arnt Olav og Magne Vullum, er også ansatt i bedriften. De startet som lærlinger og tok senere fagbrev som industrisnekker (Arnt Olav Vullum var den første i Norge som tok fagbrev som industrisnekker).
Magne Vullum har nå tatt over som daglig leder, mens Arnt Olav Vullum har hovedansvar for produktutvikling og design.
I dag har firmaet 8 ansatte og en omsetning på ca. 8 millioner.

I begynnelse ble det produsert forskjellige ting, det begynte med knakker til forsvaret og

Klikk for å se kun bildet

               Empir Whitewash

"Blåmann-vogner"(dukkevogner etter modell fra tegneserien Nils og Blåmann). Senere ble det kjøkkeninnredninger, dører, vinduer, før det gikk mer over i møbler. Først kommoder, så senger og andre møbler.

I den senere tid har Ole N. Negård Møbelfabrikk AS blitt mer spesialisert og produserer i dag for det meste senger og sovesofa. Møblene er kjent for høy kvalitet med spesiell vekt på overflatebehandling av produktene. Moderne og rasjonell produksjon med basis i godt håndverk, god kvalitetskontroll og leveringsnøyaktighet har gitt bedriften en kvalitetsprofil i markedet.