Medisinske brukeruttalelser.

Anbefalt av profesjonelle helsearbeidere over hele verden  
De medisinske erfaringene av TEMPUR representerer to medisinske aspekter: 1. Rygglidelser/ smerter 2. Forebygging/ behandling av trykksår  

Disse to erfaringene er valgt for å gi et bilde hvor viktig det er med TEMPUR for begge kategorier. 

 


bilde
 
 

Evaluering av TEMPUR operasjonsmadrass ved Operasjonsavdelingen Uppsala Sykehus, Sverige

I fire måneder har vi nå brukt Tempur-MED Madrasser på våre operasjonsbord for øre operasjoner ved Akademiska Sjukehuset, Uppsala. Madrassen har vært brukt til pasienter som skal gjennomgå lange operasjoner(6-9 timer) hvor risikoen for å utvikle trykksår er ekstremt stor. Spesielt utsatte områder er hæler, sete og skuldreblad for utvikling av trykksår.  

I denne perioden har det blitt operert 52 pasienter på Tempur-MED Madrassen og ingen har klaget over sårhet eller har utviklet trykksår etter disse operasjonene. Pasienter med revmatiske lidelser klager ofte over kroppssmerter etter operasjoner. Mange av disse pasientene har spontant kommentert hvor komfortabelt det var å ligge på Tempur-MED Madrassen gjennom hele operasjonen.  

Konklusjon utarbeidet av Søren Englesson, Ass.Professor, Gøran Gransjø, Ass.Professor.

 
 

Evalueringen av viskoseelastisk skum som erstatningsmadrass i forebyggingen av trykksår ved lav og medium risikosonen og i høyrisikosonen med langtidspasienter og terminalpleie.  

Denne evalueringen ble presentert på den 4. Europeiske Trykksår kongressen i Pisa, Italia 2000.  

Konklusjonen:
TEMPUR Madrassen er meget god i forebyggingen og behandlingen av pasienter som er utsatt for trykksår. En fikk også gode tilbakemeldinger fra pasienter og pleiere på liggekomfort og brukervennlighet. Pleierne erfarte at TEMPUR Madrassen fungerte like godt på lavrisikopasienter som på høyrisikopasienter.

Konklusjon utarbeidet av: Hinojosa D, Ibanez S, Lacoma C, Torra JE. Irinterdisciplinary Cronic Unit, Conscorci Sanitari de Terrassa, Barcelona, Spain.

 
 

Evalueringen av viskoseelastisk skum som erstatningsmadrass i forebyggingen av trykksår ved lav og medium risikosonen og i høyrisikosonen med langtidspasienter og terminalpleie.  

Denne evalueringen ble presentert på den 4. Europeiske Trykksår kongressen i Pisa, Italia 2000.

Konklusjonen:
TEMPUR Madrassen er meget god i forebyggingen og behandlingen av pasienter som er utsatt for trykksår. En fikk også gode tilbakemeldinger fra pasienter og pleiere på liggekomfort og brukervennlighet. Pleierne erfarte at TEMPUR Madrassen fungerte like godt på lavrisikopasienter som på høyrisikopasienter.

Konklusjon utarbeidet av: Hinojosa D, Ibanez S, Lacoma C, Torra JE. Irinterdisciplinary Cronic Unit, Conscorci Sanitari de Terrassa, Barcelona, Spain.

 
 

Uttalelser fra enkeltpersoner med helserelatert bakgrunn.

"Dette er en overraskende nyvinning med alle fordelene som en vannseng har, men ingen av bakdelene. På grunn av det store potensialet i produktet har jeg gått med på å gi mine anbefalinger, noe jeg vandlig hvis ikke gjør."

Donald Norfolk D.O., London.

 
 

"Noen av de vandligste lidelsene vi ser er ryggproblemer og nakkeproblemer. Behandlingen de siste årene har ofte dreid seg rundt muskelavslappende medisiner og smertestillende medikamenter. Nå har endelig Tempur-madrassen kommet og gitt oss et alternativ til tradisjonell behandling. Jeg har utmerkede resultater i forhold til smerter i forhold til pasientene mine med ryggplager. Jeg sover også selv på madrassen."

Mark Rukavina, M.D., Emergency Room Specialist