Materialet i Tempur madrassen ble utviklet av NASA for å skåne astronautene for det voldsomme trykket som oppstår ved oppskyting av romferger. Kravet var et materiale som skulle virke effektivt mot trykkbelastninger, enten de var lette, tunge eller en kombinasjon - som menneskekroppen jo er.

Da NASA gjorde "resepten" på sitt trykkavlastende materiale tilgjengelig for allmennheten, startet forskningen på det som senere skulle bli kjent som TEMPUR. 10 år tok det Tempur-konsernet å komme frem til en produksjonsprosess som var lønnsom og som gav et materiale som tilfredstilte kvalitetskravene til en høykvalitets madrass.

Materialet har siden den gang gjennomgått omfattende videreutvikling, og Tempur-konsernet har i dag eksklusivitet på et materiale som knapt har noen konkurranse.

Utviklingen av Tempur produktene har skjedd i nært samarbeid med spesialister og sykehus verden over. Produktets trykkavlastende egenskaper gjør at det i dag benyttes blant annet på operasjonsbord for å hindre trykksår. Erfaringene med Tempur har gjort at over 25.000 terapeuter og spesialister verden over i dag anbefaler Tempur- produktene for bedre søvnkvalitet.

Resultatet av denne utviklingen og dette unike produktet er at NASA den 6. mai 1998 i Washington D.C., USA, tildelte Tempur-Pedic, Inc. en offisiell utmerkelse:

"The application of the Tempur Foam technology in bedding products and seat cushions is an outstanding example of products from space benefiting planet Earth. The Foundation recognizes your important contribution to the bettering of society through the commercial application of space technology." UNITED STATES SPACE FOUNDATION