Søvnsykluser

EN NATTS SØVN SKJER I SYKLUSER. HVER SYKLUS VARER OM LAG HALVANNEN TIME OG BESTÅR AV FEM FASER:

*SLUMREFASEN
Søvnen er svært lett, bare så vidt på den andre siden av å være våken. Det skal lite til å drive en ut av søvnen i denne fasen, det er nok å viske den sovendes navn eller berøre han lett.

*INNSOVNINGSFASEN
Søvnen er litt dypere, varer om lag en halv time og bringer en over i en dypere søvn hvor drømmene oppstår.

*REM-FASEN ELLER DRØMMEFASEN
Hjernen er i høy aktivitet, nesten som den er i våken tilstand, men musklene er nermest paralysert fra halsen og ned.

*MELLOMFASEN
Varer i tre til fem minutter og bringer deg over til den dypeste nattesøvnen.

*FAST SØVN
i denne fasen er hjernens aktivitet redusert og vi sover fast og dypt. denne fasen varer fra 20 til 40 minutter.

EN GOD NATTS SØVN BESTÅR GJERNE AV MELLOM 4 OG 6 SLIKE SYKLUSER.

0